Στοιχεία Εταίρων :

ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ , τόπος κατοικίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , Είδος Εισφορών : ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ , Ποσοστό Συμμετοχής : 70 %
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , τόπος κατοικίας : ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ , Είδος Εισφορών : ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ , Ποσοστό Συμμετοχής : 15 %
VACCARO TERESA , τόπος κατοικίας : ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ , Είδος Εισφορών : ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ , Ποσοστό Συμμετοχής : 15 %

Μοναδική Διαχειριστής με αόριστη διάρκεια : VACCARO TERESA

Στοιχεία Εταιρείας :

Επωνυμία : VILLA TERESA LUXURY SUITES Ι Κ Ε
Διέυθυνση Έδρας :ΘΑΣΟΣ - ΘΑΣΟΥ Τ.Κ. 64004
Α.Φ.Μ. : 802092815 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 169789430000
email : info@villateresa.gr
tel . : 2593023966

Κατασκευή Ιστοσελίδας Web Development & Digital Marketing Studio TWENTYONE Hospitality